สารอาหาร

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน

สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน   ่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย  ซึ่งร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้  ได้แก่  วิตามิน  แร่ธาตุ และน้ำ

  วิตามิน         banana03.gif
1.  วิตามิน   เป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต      ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ  ของร่างกายโดยเป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์   ทำให้เซลล์ทำหน้าที่ได้ตามปกติ

เช่น  วิตามินซีจากผักและผลไม้  เป็นต้น

วิตามินจำแนกตามลักษณะของการละลายได้เป็น 2 ประเภท  ดังนี้

1.1  วิตามินที่ละลายในน้ำ  ได้แก่  วิตามินบีและวิตามินซี

1.2  วิตามินที่ละลายในไขมัน  ได้แก่  วิตามินเอ  วิตามินดี  วิตามินอี  และวิตามินเค

แสดงแหล่งอาหาร  ประโยชน์  และอาการเมื่อขาดวิตามิน

วิตามิน             dog_howl_1.gif

1.ละลายในไขมัน

1.1  วิตามิน A(retinol)   carrot02_1.gif

    แหล่งอาหาร
นม  เนย  ไข่แดง  ตับ  น้ำมันตับปลา  ผัก  และผลไม้

      ประโยชน์
บำรุงสายตา  บำรุงผิวหนัง

      อาการเมื่อขาดวิตามิน
       –  ไม่สามารถมองเห็นในที่สลัว

–  ตาดำอักเสบ
–  ผิวหนังแห้งหยาบ

1.2 วิตามิน D(calciferol)        egg.jpg      

แหล่งอาหาร
น้ำมันตับปลา  ไข่  ตับ  นม  เนย

    ประโยชน์
ร่างกายสร้างเองได้จากคอเลสเทอรอลใต้ผิวหนังเมื่อได้รับแสงแดด    ช่วยดูดซับแคลเซียม

และฟอสฟอรัสที่ลำไส้เล็ก

    อาการเมื่อขาดวิตามิน
–  โรคกระดูกอ่อน  ฟันผุในเด็ก

–  ในผู้ใหญ่กระดูกจะผิดรูปร่างไม่แข็งแรง

1.3 วิตามิน E(a-tocopherol)  vegetable2.jpg

แหล่งอาหาร
       ผักสีเขียว  ไขมันจากพืช  เมล็ดพืช

ประโยชน์
เม็ดเลือดแดงแข็งแรง  สลายโมเลกุลของกรดไขมัน  ช่วยสร้างเอนไซม์

อาการเมื่อขาดวิตามิน
–  เป็นหมัน

–  แท้งง่ายในหญิงตั้งครรภ์
–  เกิดโรคโลหิตจางในเด็กชายอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ

1.4 วิตามิน  K (a-phylloquinone)         vegetable.jpg

    แหล่งอาหาร
  ผักและตับ

ประโยชน์
นอกจากนี้วิตามิน  ยังสร้างจากแบคทีเรียในลำไส้        ช่วยสร้างสารที่จำเป็นในการแข็งออก       ตัวของเลือด

อาการเมื่อขาดวิตามิน
–  เลือดแข็งตัวช้าในเด็กแรกเกิดและทารกอายุ 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือนจะมีอาการเลือดออก  ทั่วไปตามผิวหนัง

  2.ละลายในน้ำ    a_turtle_1.gif

2.1 วิตามิน B1(thiamine)

     แหล่งอาหาร
ข้าวซ้อมมือ  ตับ  ไข่  ถั่ว  มันเทศ

ประโยชน์
ช่วยบำรุงระบบประสาทและการทำงานของหัวใจ

อาการเมื่อขาดวิตามิน
–  โรคเหน็บชา

–  ระบบประสาท
–  ระบบย่อยอาหารผิดปกติ

2.2  วิตามิน  B2 (riboflavin)      egg.jpg

       แหล่งอาหาร
ไข่  นม  ผัก  ถั่วเหลือง

          ประโยชน์
ทำให้การเจริญเติบโตเป็นปกติ  บำรุงผิวหนัง  ลิ้น  และตา

        อาการเมื่อขาดวิตามิน
–  โรคปากนกกระจอก

–  ตาสู้แสงไม่ได้  ลิ้นอักเสบ
–  ผิวหนังแตกแห้ง
–  การเจริญเติบโตไม่เต็มที่

2.3  วิตามิน   B3 (niacin)       a_pig01_pink.gif

แหล่งอาหาร
 เนื้อสัตว์  ตับ  ถั่ว  ข้าวซ้อมมือ  ข้าวสาลี   ยีสต์และร่างกายสร้างได้เองจาก

กรดอะมิโนบางชนิด

        ประโยชน์
บำรุงประสาท  ช่วยในปฏิกิริยาการหายใจ  เป็นตัวช่วยในการสร้างพลังงานและการ

สังเคราะห์สาร

       อาการเมื่อขาดวิตามิน
–  ผิวหนังหยาบแห้งมีสีดำ

–  ลิ้นบวม
–  ระบบย่อยอาหารและประสาทผิดปกติ

2.4  วิตามิน  B6 (pyridoxine)    milk.gif

แหล่งอาหาร
นม  ตับ  เนื้อ  ถั่วลิสง  ถั่วเหลือง  ข้าวซ้อมมือ

       ประโยชน์
บำรุงผิวหนังและประสาท  ช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร

     อาการเมื่อขาดวิตามิน
–  ประสาทเสื่อม  บวม  คันตามผิวหนัง

–  การทำงานของกล้ามเนื้อผิกปกติ

2.5  วิตามิน B12(cyanocobalamine)      cheese.gif

       แหล่งอาหาร
         ไข่  เนยแข็ง  ตับ  สมองเนื้อสัตว์

         ประโยชน์
ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง  ไขกระดูกและการทำงานของระบบประสาท

       อาการเมื่อขาดวิตามิน
–  โรคโลหิตจาง  เม็ดเลือดมีรูปร่างผิดปกติและมีฮีโมโกบินน้อย

–  เส้นประสาทไขสันหลังเสื่อม
–  เจ็บลิ้นและปาก

2.6  วิตามิน C (ascorbic acid)     orange_03.jpg

      แหล่งอาหาร
ส้ม  มะขามป้อม  ฝรั่ง  มะนาว  มะเขือเทศ  กะหล่ำปลี  ผักสีเขียว

        ประโยชน์
ทำให้ผนังเส้นเลือดเหนียวและแข็งแรง  บำรุงฟันและเหงือก

       อาการเมื่อขาดวิตามิน
–  เลือดออกตามไรฟัน  (ลักปิดลักเปิด)

–  ผนังเส้นเลือดฝอยเปราะแตกง่าย  ภูมิต้านทานลดลง

แร่ธาตุ              dog_tail_1.gif

2.  แร่ธาตุ  เป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ให้พลังงาน  แต่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้    ประโยชน์ของแร่ธาตุที่มีต่อร่างกายมีดังนี้

–     เป็นส่วนประกอบของอวัยวะบางอย่าง  เช่น  กระดูก  ฟัน  กล้ามเนื้อ  เซลล์ประสาท  เป็นต้น
–     เป็นส่วนประกอบของสารต่างๆในร่างกาย  เช่น  เลือด  น้ำในเซลล์  เป็นต้น
–     ช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆให้ทำหน้าที่เป็นปกติ
–      ร่างกายของคนมีความต้องการแร่ธาตุต่างๆ  หลายชนิดและต้องการในปริมาณที่แตกต่างกัน

แสดงแหล่งอาหาร  ประโยชน์  และอาการเมื่อชาดแร่ธาตุ

แร่ธาตุแคลเซียม (Ca)     w_set_blue.gif

แหล่งอาหาร
ปลาไส้ตัน  กุ้งแห้ง  เนยแข็ง  นมสด  ไข่  ผัก

ประโยชน
–  เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน
–  ช่วยในการแข็งตัวของเลือดและการทำงานของกล้ามเนื้อ
–  เกี่ยวกับการถ่ายทอดกระแสประสาท

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
–  โรคกระดูกอ่อน  (ricket)
–  การทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติ
–  เลือดแข็งตัวยาก

แร่ธาตุฟอสฟอรัส (P)     birds egg.jpg

แหล่งอาหาร
กุ้ง  ปลาไส้ตัน  ไข่  นมสด  ถั่วเหลือง  ผักใบเขียว

ประโยชน
–  เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน
–  รักษาสมดุลของกรดและเบสในร่างกาย
–  ช่วยในการสร้างเซลล์สมองและประสาท

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
–  โรคกระดูกอ่อน

–  อ่อนเพลีย

 แร่ธาตุโพแทสเซียม (K)    banana02.gif

แหล่งอาหาร
เนื้อสัตว์  นม  กล้วย  ผักใบเขียว  ส้ม  ถั่ว  ข้าว  เห็ด  ไข่

ประโยชน
–  ควบคุมระดับของเหลวในเซลล์
–  การทำงานของกล้ามเนื้อของระบบประสาท
–  ช่วยในการผ่าตัดใหญ่

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
–  เลือดไหลไม่หยุด

–  การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทผิดปกติ
–  เบื่ออาหาร  ซึมเซา

แร่ธาตุเหล็ก (Fe  )    violet_eggfry.gif

แหล่งอาหาร
ไข่แดง  ผักสีเขียว  ตับ  เนื้อวัว  งาดำ

ประโยชน
–  เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
–  เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิด

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
 –  โรคโลหิตจาง

–  อ่อนเพลีย

แร่ธาตุไอโอดีน (I)     f_inkfish.gif

แหล่งอาหาร
เกลือแกง  นม  ไข่  อาหารทะเล

ประโยชน
–  ป้องกันโรคคอพอก
–  ช่วยในการเจริญเติบโต
–  เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซินที่ต่อมไทรอยด์

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
–  ถ้าเด็กขาดจะเตี้ย  แคะแกร็น  สติปัญญาเสื่อม

–  ในผู้ใหญ่จะเป็นโรคคอพอกธรรมดา

แร่ธาตุโซเดียม (Na)    f_octopus_blue.gif

แหล่งอาหาร
อาหารทะเล  น้ำปลา  เกลือแกง  ไข่  นม  เนย

ประโยชน
–  ช่วยรักษาสมดุลของน้ำและความเป็นกรดในร่างกาย
–  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท

อาการเมื่อขาดแร่ธาต
–  เบื่ออาหาร  เป็นตะคริว  ชัก  หมดสติ  คลื่นไส้  ความดันต่ำ

แร่ธาตุแมกนีเซียม (Mg)    vegetable_1.jpg

แหล่งอาหาร
รำข้าว  พืชสีเขียว  ถั่ว  นม  งา  อาหารทะเล

ประโยชน์
์-  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท
–  ควบคุมการสร้างโปรตีน

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
–  เป็นส่วนประกอบของกระดูก  และเลือด
–  เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ  อาจเกิดอาการชัก

แร่ธาตุกำมะถัน (S)       a_pig02_head.gif

แหล่งอาหาร 
ไข่  เนื้อสัตว์  นม

ประโยชน์
–  จำเป็นต่อการสร้างโปรตีนในร่างกาย

แร่ธาตุฟลูออไรด์ (F)     w_set_red.gif

แหล่งอาหาร
น้ำดื่มจากบ่อธรรมชาติบางแห่ง  อาหารทะเล

ประโยชน์
–  ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก
–  เป็นส่วนประกอบของสารเคลือบฟัน  ทำให้ฟันแข็งแรง  ป้องกันฟันผุ

อาการเมื่อขาดแร่ธาตุ
–  ฟันผุง่าย

น้ำb_penguin_blue.gif

น้ำ  เป็นสารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในร่างกายของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ 2 ใน 3 ส่วนของน้ำหนักตัว  น้ำจึงมีความสำคัญต่อร่างกาย  ดังนี้

1.  เป็นองค์ประกอบของอวัยวะต่างๆในร่างกาย  เช่น  เลือด  ตับ  ไต  ลำไส้  หัวใจ  เป็นต้น

2.  ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

3.  ช่วยให้กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเป็นไปตามปกติ

4.  ช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกายทางเหงื่อและปัสสาวะ

ร่างกายจะได้รับน้ำโดยตรงจากการดื่มน้ำสะอาดและได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไป  ซึ่งมีปริมาณน้ำเป็น
องค์ประกอบในปริมาณที่แตกต่างกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: